Transport solution

Teie elektriautode laadimisinfrastruktuuride paigaldamine ja hooldus

Electromobility

3min
2022_02_rt_masterze_09

Süsinikdioksiidi heite vähendamise teekonna osana on oluline viia läbi kohapealse infrastruktuuri ja sõidukite marsruutide analüüs. Kohandatud, optimeeritud ja hästi hooldatud infrastruktuuri tulemuseks on teie elektriautode suurem jõudlus ja investeeringu parem tasuvus. See on teie autopargi kasumlikkuse võtmetegur.

Selle diagnostilise kontrolli eesmärk on arutada järgmisi küsimusi:

  • Millised on teie konkreetsed laadimisnõuded?

  • Millist tüüpi elektriautot te arvate, et vajate?

  • Millised laadimistüübid sobivad teie tegevusele kõige paremini?

  • Millised on teie tegevuse piirangud?

Renault-Trucks-E-Tech-range

Pakume lahendusi, mis sobivad teie ettevõtte vajadustele

Sõltuvalt vastustest nendele küsimustele anname teile soovitusi kõige paremini sobivate laadimissüsteemide kohta. Sõltuvalt teie tegevusest võib piisata ka öisest laadimissüsteemist. Teistel juhtudel on mõistlik ette näha kiirlaadimissüsteem. Võimalik on kasutada ka mobiilset kiirlaadimisjaama: selle võib ajutiselt paigutada näiteks ühte või mitmesse strateegilisse kohta.

Meie poolt pakutavad laadimislahendused on süstemaatiliselt testitud ja meie tehniliste osakondade poolt heaks kiidetud. Neid kasutatakse koos spetsiaalse veebipõhise tarkvaraga, mis võimaldab optimeeritud laadimist, tagades, et saate jaotada oma elektrienergia tarbimist nii, et see oleks võimalikult kuluefektiivne. Samuti saate jälgida kõiki laadimise etappe või planeerida seda kõige sobivamateks aegadeks: seda tuntakse kui nutikat laadimist.

Lõpliku valiku tegemiseks pakuvad meie eksperdid välja mitu laadimisviisi, mis on koostatud vastavalt teie piirangutele ja teie tegevusnõuetega seotud prioriteetidele. Eesmärk on piirata sõiduki seisakuid ja optimeerida investeeringu tasuvust.

d ze

Jätkusuutliku tulemuslikkuse tagamine

Kui laadimisinfrastruktuur on kasutusele võetud, pakume teie meeskondadele koolitust, et tagada uute elektrisõidukite tõhus, säästlik ja turvaline kasutamine.

Lisaks soovitame kasutada meie autopargi haldamise lahendusi, et säilitada teie logistikaahela jõudlustasemed aja jooksul ja optimeerida laadimisaegu. Kui ühendate oma veoautod meie Optifleet platvormiga, saate jälgida nende energiatõhusust, sõiduviisi või isegi töö- ja laadimisaegu. Optifleet* rakendus võimaldab teil jälgida igapäevaselt ja isegi tunnipõhiselt, kasutades sõidukite jõudluse andmeid t. Neid andmeid saab kasutada, et aidata teie juhte uute veokite kasutamisel. Näiteks saate esitada arvandmeid, mis toetavad sõiduki pidurdamise kasutamise eeliseid, et taastada energiat ja pikendada sõiduki tööraadiust. Juht, kes juhib tõhusalt pidurdamist, suurendab oma sõiduki tööraadiust 20-30%! Optifleet on ideaalne vahend teie sõidukipargi jälgimiseks, juhtide toetamiseks, parendusvõimaluste tuvastamiseks ja seega teie pikaajalise kulutõhususe optimeerimiseks.

Renault Trucks suudab pakkuda terviklikku tuge - alates elektrisõidukite valikust ja järelevalvest kuni sobiva infrastruktuuri määratlemiseni, saame toetada teie kohustust vähendada oma sõidukipargi süsinikdioksiidiheidet, säilitades samal ajal marginaalid ja kasumitasemed.

*Võimalik Renault Trucks E-Tech D ja D Wide tootesarjas.

Võtke julgelt ühendust meie ekspertidega, et rohkem teada saada ja nautida meie kohandatud toetuse eeliseid.

Providing sustainable performance for your electric trucks

Once the charging infrastructure is operational, we offer training for your teams to ensure that your new electric vehicles are used effectively, economically and safely.

Furthermore, we recommend the use of our fleet management solutions to maintain the performance levels of your logistics chain over time and to optimise your charging times. When you connect your trucks to our Optifleet platform, you will be able to monitor their energy efficiency, the manner in which they are driven or even their operating hours and charging hours. The Optifleet* application allows you to monitor on a daily, and even hourly, basis, using vehicle performance data. This data can be used to assist your drivers in using the new trucks. You can, for example, provide figures to support the benefits of using vehicle braking in order to regenerate energy and extend the vehicle's operating range.

A driver who manages braking efficiently will increase their vehicle's operating range by 20 to 30%!

Optifleet is the perfect tool for monitoring your fleet, supporting your drivers, identifying opportunities for improvement and therefore optimising your long-term cost-efficiency.

P041239

Download the key steps about adapting the charging infrastructure for electric trucks

RT Infographie_Anglais

Renault Trucks is able to offer holistic support – from selecting and monitoring electric vehicles to defining appropriate infrastructures, we can support your commitments to decarbonising your fleet while maintaining your margins and profit levels.

*Available on Renault Trucks E-Tech D and D Wide ranges

Do not hesitate to contact our experts to find out more and enjoy the benefits of our tailored support.

Contact us for more information.

I agree that when submitting this form, Renault Trucks will store and keep my personal data as long as required to evaluate the information provided and in order to be able to contact me back about this specific subject. My data may also be transferred to Renault Trucks partners and distributors that will be able to handle my demand.
I agree to receive news and information about Renault Trucks products and events. I will be able to stop these communications in every email I receive.
Set canonical URL
Off