Transport solution

Alternatiivsed energiaallikad: meie visioon

2min
Renault Trucks T on the road

Meie visioon

Alternative nergies by Renault Trucks

Meie lubadus

Veoautode heitenormid on sõiduautode heitenormidest palju aastaid ees. Tahkete osakeste, NOx ja kõigi muude saasteainete heitkoguseid on vähendatud peaaegu nullini, eriti praeguse Euro VI-D standardiga. Seega on vanema põlvkonna sõidukite asendamine uuemate sõidukitega märkimisväärne vahend õhusaaste vähendamiseks.

Globaalse soojenemise vastu võitlemine ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on muutunud oluliseks mureks. CO2-heite vähendamine on meie tööstuse uus prioriteet.

Ei ole olemas täiuslikku alternatiivi, mis asendaks diislikütust kõigis rakendustes ja kõigil turgudel tõhusalt. Meie eesmärk on pakkuda välja õige transpordilahendus õiges kohas ja õige kütuse või energiaallikaga.

Diisel on jätkuvalt transpordis oluline, eriti piirkondlikes ja rahvusvahelistes vedudes, kus see jääb domineerivaks kütuseks veel paljudeks aastateks. .

Parim lahendus pikamaavedude keskkonnajälje vähendamiseks on jätkuvalt keskenduda kütusekulu vähendamisele. Järgmise põlvkonna biokütused, eriti sünteetilised parafiinsed kütused (HVO, XTL...) toetavad samuti CO2 heitkoguste edasist vähendamist.

Lühemate vahemaade või linnapiirkonna ja selle lähiümbruse vedude  puhul pakub surumaagaas (CNG) sobivaid lahendusi. See aitab parandada linnaõhu kvaliteeti ja on tõestatud lahendus. Maagaas jääb siiski üleminekuaja energiaks, kuna ühiskond ootab läbimurret heitmete osas võrreldes diislikütusega.

Lõplik transpordilahendus linnapiirkondade jaoks peab saavutama nullemissiooni. Elektritransport on kindlasti lahenduseks linnarakendustes ja see peaks muutuma kohustuslikuks alates 2025. aastast. Rohkem kui 10 aastat kestnud ulatusliku arendustegevuse ja klientide koostööga selles valdkonnas on Renault Trucks valmis tegema elektriautodest linnade uue standardi.

Set canonical URL
Off