Uudised


 

02.12.2016

URBAN LAB 2: UUENDUSLIK TEHNOLOOGIA VÄHENDAB LINNAKESKKONNAS KÜTUSEKULU

Katseveok Urban Lab 2 - 13% võrra väiksem kütusekulu

Renault Trucks tutvustab tõhusa jaotusveoki projekti raames kuue partneri koostöö tulemusena loodud katseveokit Urban Lab 2, mille kütusekulu on õnnestunud vähendada 13% võrra. Selleks on omavahel kombineerinud aerodünaamika, mootori hübridiseerimise, rehvide ning sõiduki ja infrastruktuuri vahelise kommunikatsiooni valdkondade uuenduslikke tehnoloogiad.

Katsesõidukid Optifuel Lab 1 ja 2 olid ehitatud pikamaavedude uurimis- ja arendustegevuseks. 19-tonnist Renault Trucksi Euro 6 standardi nõuetele vastavat veokit D WIDE kasutades ehitatud katseveoki Urban Lab 2 uurimisvaldkond on linnasiseste ja piirkondlike jaotusvedude sektor. Katseveoki Urban Lab 2 tehnoloogiad on töötatud välja kuue partneri koostöös. Need on Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA Lyon (LamCoS) ja IFSTTAR (LICIT). Urban Lab 2 arendus toimub tõhusa jaotusveoki projekti raames, mida rahastavad Prantsuse FUI-programm, Auvergne Rhône-Alpes’i piirkond, Lyoni linn, Aini departemangu nõukogu ja Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tõhusa jaotusveoki projekti eesmärk on pakkuda aastaks 2020 välja ellurakendatavaid uuendusi, keskendudes järgmisele neljale põhivaldkonnale: aerodünaamika, ülekanne, ühenduvus ja rehvid.

Aerodünaamika

Katseveoki Urban Lab 2 õhutakistuse ja seega kütusekulu vähendamiseks uurisid insenerid sõiduki kõiki osi mõjutavaid õhuvoolusid. Lamberet ja Renault Trucks muutsid kabiini, šassiid ja jahutusfurgooni aerodünaamikaspetsialistide soovituste järgi. Samal ajal tagati vastavus ka kontrollitud temperatuuril transpordi suhtes kehtivatele normidele ja töötingimustele. Esmalt oli vaja vähendada veoki esiotsa pinda. Jahutusseade paikneb tavaliselt kabiini peal,“ selgitas Renault Trucksi energiatõhususstrateegia juht François Savoye. „Katseveokil Urban Lab 2 otsustasime paigutada jahutusseadme sõiduki teljevahesse. Nii vabanes kabiini kohal ruumi ning paranes kere/kabiini vaheline ühendus. Ka kere muutus madalamaks ja õhuvool paranes. Saime tänu sellele paigaldada katusedeflektori, mille kuju tagab veoki esiosa sujuva terviku kerega.” Jahutusfurgooni sisearhitektuuri ümberkujundamine parandas oluliselt katuse kuju ilma seda kõrgemaks muutmata. Sõiduki külgedele on paigaldatud tekstiilist külgmised deflektorid. Kasutasime esmakordselt PVC-kattega tekstiili,“ lisas François Savoye. Kui see tekstiil on külgmistele katetele pingule tõmmatud, tagab see süsteemi kerguse, efektiivsuse ja ökonoomsuse.“

Külgmist õhuvoolu parandavad ka voolujooneliseks muudetud rattad ning tagumised deflektorid, mis järgivad ja jätkavad täpselt tagaluugi arhitektuuri. Need deflektorid on vormitud vähendama surutist sõiduki keerisjäljes. Neid ei ole vaja uste avamisel/sulgemisel käsitsi paika seada. Kabiini trepiastme katab liikuv kate täielikult. Katte avavad uksepikendused ning see tagab kabiini üla- ja alaosa sujuva ülemineku. Kliirensi optimeerimiseks on lisatud elastsed komponendid, mis parandavad õhuvoolu kandekonstruktsioonis. Sõiduki õhutakistust vähendab ka see, et uksepeeglite asemel on profiilkaamerate ja sisemiste tagasisideekraanidega süsteem.

Seiskamise ja käivitamise süsteem ning mikrohübriid

Kütusekulu vähendab ka katseveoki Urban Lab 2 mootori uuenduslik disain. Koos Valeoga on välja töötatud mootorisüsteem, mis seob üheks tervikuks mootori seiskamise ja käivitamise funktsionaalsuse ning mikrohübriidtehnoloogia. Seiskamise ja käivitamise süsteem seiskab mootori sõiduki peatumisel, näiteks punase fooritule taga, vähendades sellega kütusekulu. Lisaks sellele rekupereerib mikrohübriidsüsteem võimsa (48 V) akuga elektrimasina kaudu niinimetatud vaba (nt jala pedaalilt tõstmisel või pidurdamisel tekkiva) energia. Vaba energiat saab kasutada selleks, et sõiduki elektritarvikuid toitega varustada või termomootorile vajalikku mehaanilist võimsust vähendada. Renault Trucks teeb koostööd ka Lyon INSA teaduritega, et mikrohübriidsüsteemi tõhustades mootori esiküljel hõõrdumist vähendada.

Ühenduvus

Renault Trucksi silmis on kütusekulu vähendamisel põhiroll veokijuhtidel. Just seetõttu on Urban Lab 2 varustatud tehnoloogiaga, mis aitab juhil sõidukit infrastruktuuriga ühendades kütust säästa. Meie insenerid on koos ettevõttega BeNomad välja töötanud spetsiaalse navigatsioonitarkvara, et sellist ühenduvust võimaldada. GPS pakub iga teekonna tarvis välja kõige tõhusama ja kõige väiksema kütusekuluga marsruudi, prognoosides nii eeldatavat reisiaega kui ka kütusekulu. See tarkvara on konfigureeritud arvestama ka kütusekuluga, kuid eelkõige arvestab see jaotusveoki käituspiirangutega.

Urban Lab 2 ühendub infrastruktuuriga ka selleks, et sõita n-ö rohelises laines. Urban Lab 2 saab valgusfoorile lähenedes infot selle oleku kohta. Süsteem arvutab saadud andmete põhjal välja, kas tõhusam oleks pidurdada või kiirendada, kui tingimused ja eeskirjad seda lubavad. Sellega väheneb sage peatumine ja uuesti liikuma hakkamine, mis kütusekulu oluliselt suurendab.

LICITi oskus liiklust modelleerida on aidanud Renault Trucksil kütusekulu vähendamiseks tehtud töös efektiivselt arvestada, kuidas liiklus kütusekulule mõjub.

Rehvid

Michelin tegi Renault Trucksiga koostööd juba katsesõidukite Optifuel Lab 1 ja 2 projektides. Michelin on Prantsuse veokitootjale abiks ka selle projekti raames, et välja töötada spetsiaalselt jaotusveokite tarvis disainitud energiat säästvad rehvid. Nende rehvide eesmärk on veelgi veeretakistust vähendada. See ei tohi siiski muid talitlusnäitajaid, nagu ohutust, haaret või pikka kasulikku iga negatiivselt mõjutada,“ selgitas Michelini veokirehvide eelarenduse juht Jean-François Cordonnier.

Michelin rakendab selle eesmärgi saavutamiseks mitut oma tehnoloogiat, ent eeskätt Infini-Coili tehnoloogiat, et tagada rehvide vastupidavus ja ohutus. Esiteks tagab nende rehvide regenereeruv veerepind püsiva haarde rehvi kogu kasuliku ea jooksul. Teiseks parandab veerepinnas armeeriva vahendina kasutatud ränidioksiid pika kasuliku ea ja veeretakistuse vahelist kompromissi.

Renault Trucks on koos oma partneritega seadnud endale veel ühe ambitsioonika eesmärgi – vähendada Urban Lab 2 kütusekulu 13% võrra, nagu see õnnestus Renault Trucksi veokimudeli D WIDE puhul. Katsesõiduk Urban Lab 2 pandi esmakordselt proovile kinnisel katserajal novembris 2016. Seda hakatakse üldkasutatavatel teedel katsetama veebruaris 2017 Bordeaux’s. Tulemusi esitletakse projekti lõpus, mis on kavandatud 2018. aastasse.