Uudised


 

01.01.2015

Renault tarbesõidukid nüüd Volvo Estonia esindustes

Volvo Grupp näeb Renault Trucksi kaubamärgil väga suurt potentsiaali

2012. aasta lõpus käivitas Volvo Grupp Volvo ja Renault veokite müügi- ja teenindusvõrgustike integratsiooniprogrammi Euroopas, et parandada teeninduskvaliteeti ja teenindusvõrgustikuga kaetust kõikides piirkonna riikides. Integratsiooniprogrammi tulemusena alustas 1. juulist 2014 Volvo Estonia OÜ Tallinna esindus ka Renault veokite hoolduse ja remondiga.

Seni Euroopas kasutusel olnud struktuuri kohaselt toimisid Volvo ja Renault veokite teenindusvõrgustikud paralleelselt. Riikides, kus mõlemal on jätkusuutlik turupositsioon, säilitatakse varasem ülesehitus. Kuid riikide puhul, kus ühe või mõlema kaubamärgi esindatus turul nii tugev ei ole, on peetud otstarbekaks kahe võrgustiku ühendamist. Nii saavad kliendid enda kasutusse veelgi tugevamad ja laiema tootevalikuga müügiesindused.

Eestis, nagu kogu Kesk- ja Ida-Euroopa turul, välja arvatud Poolas, otsustati Volvo ja Renault veokite teenindusvõrgustikud liita üheks integreeritud kanaliks. Loodud on Volvo ja Renault organisatsioon, kus kummagi kaubamärgi jaoks säilivad eraldi pühendunud müügitiimid.

Taustainfo:

Alates 1990ndate lõpust, mil meie tegevuse raskuskese nihkus kommertssõidukite suunas, on Volvo Grupp märkimisväärselt kasvanud. Tänaseks on Grupist saanud üks maailma suurimaid tegijaid raskeveokite, ehitusmasinate, busside ja suurte diiselmootorite turul. Viimast kümmet aastat iseloomustavad suured liitumised ja omandatud ettevõtete integreerimine ning mastaabiefekti saavutamine. Praegused ümberkorraldused on loomulik samm, et veelgi paremini Volvo Grupi kaubamärkide potentsiaali ja suureks globaalseks tegijaks olemise eeliseid ära kasutada - ning kõike seda veelgi selgema fookusega klientidel ja nende vajadustel.

Volvo Grupp näeb Renault Trucksi kaubamärgil väga suurt potentsiaali ja see mängib olulist rolli Grupi kasvustrateegias. Viimase viie aasta jooksul on Volvo Grupp investeerinud 2 miljardit eurot Renault Trucksi äritegevusse, sealhulgas tootearendusse, tööstusbaasi ja tootmisse.

Uus äristruktuur tugevdab kliendituge Euroopas

Volvo Group Trucksi uus struktuur keskendub eelkõige veokitele. Küsimus, kas jätkata tegutsemist ühendatud või eraldi võrgustikega, otsustati iga riigi puhul eraldi. Mõnes riigis jätkame kahe erineva võrgustikuga, kuigi paljudes maades liidetakse teenindusvõrk täielikult. Lisaks on maid, kus jääb kasutusele kombinatsioon eraldi ja ühendatud teeninduspunktidest.

„See muudatus toob meie kliendi jaoks kaasa olulise kontaktpunktide arvu kasvu nii Volvo kui ka Renault veokite jaoks. Kliendid võidavad sellest väga palju," ütleb Volvo Group Trucksi Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regiooni asepresident Peter Karlsten.

Samas, olenemata vastaval maal kasutusel oleva uue jaotuskanalite struktuuri variandist, säilitatakse Volvo ja Renault' veokite eraldiseisvad müügitiimid. Need on olulised, et säiliks tugev kaubamärgiidentiteet ja püsiksid vahetud suhted vastavalt nii Volvo Trucksi kui ka Renault Trucksi klientidega.