Uudised


 

27.06.2016

OPTIFLEETI UUS FUNKTSIOON SÄÄSTLIKU SÕIDU TOETAMISEKS JA JÄLGIMISEKS

Optifleeti uue funktsiooniga on juhtide töö jälgimine ja nendega suhtlemine palju lihtsam

Renault Trucks lisab veokite pardaarvutile Optifleet uue funktsiooni, mis juhendab pikamaajuhti säästlikult sõitma. Tänu Renault Trucksi koostatud algoritmile, mis tugineb 20 aasta pikkusel kogemusel säästliku sõidu vallas, tekib võimalus jälgida ja individuaalselt hinnata nii juhtimisstiili kui ka veoki optimaalset kasutamist.

 

Veoki kütusekulu kujuneb juhtimisstiili ja mitme sellise parameetri alusel, mida juht ise kontrollida ei saa. Näiteks koorem, marsruut ja liiklusolud. Seepärast töötas Renault Trucks välja uue funktsiooni, mis mitme objektiivse tunnuse alusel juhi sõidustiili hindab. Funktsioon on integreeritud Renault Trucksi veoki pardaarvuti Optifleet kontrollimoodulisse, ning veokipargi haldaja saab tänu lahendusele juhtide tööd täpsemini jälgida ja analüüsida ning kasutuskulu vähendada.

Tänu hästi visualiseeritud liidesele saab seejärel üheskoos leida objektiivsed kriteeriumid ja pakkuda säästliku sõidu koolitust neile, kes seda vajavad. Prantsuse ettevõte Inter-Légumes, kes on Renault Trucksi pilootklient, on uut funktsiooni oma 55 Renault T veokist koosneval masinapargil mitme kuu jooksul katsetada saanud. „Optifleeti uue funktsiooniga on juhtide töö jälgimine ja nendega suhtlemine palju lihtsam. See annab enamat kui lihtsalt kütusekulu andmed. Näeme reaalselt, kas juht kasutab veokit parimal võimalikul viisil, ja saame täpsete arvude näitel selle üle arutleda, ning mis peamine, eesmärke püstitada,“ selgitab Christophe Boulicaut, üks ettevõtte Inter-Légumes instruktoritest. „Lisaks saan iga juhi tulemust vaadata vaid mõne hiireklõpsu abil ja kiiresti välja selgitada, mis valdkondades ta täienduskoolitust vajab, ning juhendamist selle järgi kohandada. Kord kuus annan juhtidele tagasisidet ja parim tegija saab auhinna.“

Aruanne annab ülevaate juhi tegevusest koondreitinguga, värvikoodi (roheline, oranž, punane), üldise klassifikatsiooni ning ajatrendiga. Veokipargi haldaja saab aruanded kord nädalas või kord kuus PFD-vormingus alla laadida ning nutitelefonis igal ajal vaadata.

Aruannete aluseks on algoritm, mille Renault Trucks on spetsiaalselt välja töötanud, tuginedes 20aastasele kogemusele säästliku sõidu vallas. Seepärast ei keskendu algoritmi klassifikatsioonikriteeriumid tegelikule kütusekulule kui sellisele, vaid elementidele, mida juht saab ise kontrollida, olenemata koormast, marsruudist või liiklusoludest. Nii saab veokipargi kõigi juhtide kohta individuaalse, ainult sõidustiili kajastava reitingu.

Süsteem mõõdab sõidu ökonoomsust kolme peamise kriteeriumi abil:

  • ennetamine (veoki inertsi ja piduri ärakasutamine);
  • veoki õige kasutus (aeg rohelises tsoonis ja automatiseeritud manuaalkäigukasti automaatsel režiimil);
  • aeg, mille kestel töötab veok tühikäigul.

Lisaks läheb lõppreitingus arvesse see, kui kasutatakse liiga palju power-režiimi või kõrgeid pöördeid Optidriveri automatiseeritud manuaalkäigukasti manuaalrežiimis.

Kõigi uute Optifleeti aktiveerimistega saab selle funktsiooni kontrollimoodulis tasuta kaasa. Neile veofirmadele, kes pardalahendust juba kasutavad, on uuendus tasuta ja tehakse automaatselt. See kuvatakse nende tavalises portaalis.

Optifleeti uuendusega täiustab Renault Trucks lahendust, mille eesmärk on aidata klientidel veokipargi kütusekulu kärpida ja juhendada veokijuhte veelgi säästlikuma sõidustiili omandamisel. Tänu lihtsale kasutamisele ja põhjalikele aruannetele võib Optifleeti hõlpsalt kasutusele võtta iga veoettevõte, kes soovib parandada jälgimisvõimekust ja vähendada kütusekulu. Nii saavad ka kõige kogenumad veofirmad veelgi paremini reageerida ja tõhusamalt töötada.