KATSETATUD ÄÄRMUSLIKES TINGIMUSTES

T-seeria veokeid on testitud äärmuslikes keskkondades temperatuurivahemikus -40 °C kuni +60 °C kõigis kliimatingimustes, et tagada nende vastavus  töökindluse nõuetele. Enne sõidukite turuletoomist testisid partnerkliendid 53 sõidukit tegelikus tööolukorras, et veelgi parandada nende kvaliteeti ning aidata teil tulla toime teie tegevusalal ette tulevate katsumustega.