Uudised ja võimalused

PARTNERLUS MAAILMA TOIDUABI PROGRAMMIGA

programme alimentaire mondial

Alates 2012. aastast on Renault Trucks saatnud vabatahtlikke töötajaid Aafrika-missioonile, kus nad saavad jagada oma oskusi ja koolitada maailma toiduabi programmi kohalikke töötajaid.

Maailma toiduabi programm (WTP) on oluline humanitaarabiprogramm, mis säästab ja muudab elusid, toimetab toiduabipakke hädasolijatele ja teeb koostööd erinevate kogukondadega, et aidata inimestel paremini toituda ning nende vastupidavust suurendada. Toiduabi programmi logistikasüsteemi võtmelüliks on veokid, mis toimetavad äärmuslikes oludes toidu inimestele nii lähedale kui võimalik. Agentuuri kohalikel töötajatel ei pruugi alati olla veokite korrektseks hooldamiseks vajalikke teadmisi.

Tänu Renault Trucksi töötajate oskustele ja pühendumusele töötab WFP tõhusalt ja autonoomselt. Koostööle eelneva ajaga võrreldes on langenud agentuuri halduskulud ja vähenenud koolituse läbinud töötajate voolavus.

Renault Trucks sõlmib koostöö pikendamiseks uue kolmeaastase partnerlusleppe kuni aastani 2020. Üks partnerluse uutest osadest on raskeveokite juhtide jaoks integreeritud koolitusmoodul. Koolitusprogrammi on aastate jooksul täiustatud, et see käsitleks probleeme, mis WFP töö käigus ette tulla võivad. Selles uues kampaanias on vähemalt 3 koolitustaset:

 • Mehhaaniline koolitus
 • Sõidukihoolduse koolitus
 • Autojuhi koolitus


Lisaks WFP Ida-Aafrika logistikakeskuses asuvale mobiilseks koolituskeskuseks kohandatud veokile toob Renault Trucks organisatsiooni koolitustsüklite korraldamiseks ühe veoki ka Lääne-Aafrikasse.

Meie partnerlus on viimase kuue aasta jooksul pidevalt tugevamaks muutunud ja oleme veendunud, et järgmise kolme aastaga areneb see veelgi edasi ja annab senisest veel paremaid tulemusi.

MAAILMA TOIDUABI PROGRAMM – OLULISED NUMBRID:

 • Igal aastal saadetakse toiduaineid 91,4 miljonile inimesele
 • Igal aastal jagatakse välja 15 miljardit toidupakk
 • Igal aastal ostetakse 3 miljonit tonni toitu
 • Programm tegutseb 83 riigis
 • 650 ladu
 • 20 laeva
 • 92 lennukit
 • 5000 veokit

World food programme