Optifleet

Optifleet

Optifleet-süsteemi KONTROLLIMINE

Vähendage kütusekulu

Monitoorige veoki kütusekulu

  • Jälgige tehnilisi andmeid distantsilt veoki ja veokijuhi kohaselt: kütusekulu, tühikäigul seismine, pidurduste arv jne.
  • Teated kütuse märgatava muutuse korral paagis.
  • Looge oma keskkonnaaruanne (CO2, NOx).