ESMATÄHTIS ON JUHI OHUTUS

Juhi ja kaassõitja turvapadjad, juhtimisabi tehnoloogiad ja pidurisüsteem tagavad reisijate kaitse ja koorma ohutuse.